Såhär jobbar vi

Vi har genomfört många olika projekt både inomhus och utomhus. Viktigast för oss är att genomföra arbetet enligt plan, på budget och i samverkan med vår uppdragsgivare. Alla projekt är olika och ofta förändras uppdraget och dess förutsättningar under resans gång. Våra kunder säger ofta att vi är proaktiva, tydliga och noggranna som projektledare. För oss är vårt hantverk lika viktigt som goda relationer. Och goda relationer blir det bara om kommunikationen fungerar!

1. Offert

Vi kommer alltid hem till dig för att titta på det du vill renovera, bygga till eller måla om. För oss är det viktigt att förstå dina förväntningar och önskemål på uppdraget för att det ska bli ett bra resultat. Tillsammans hittar vi lösningar och kan uppskatta omfattningen av arbetet och eventuella materialinköp.

2. Överenskommelse

När vi kommit överens om förväntningarna, tidplan och budgeten för renoveringen eller om/tillbyggnaden så kan arbetet starta. Vi arbetar alltid med skriftliga offerter och det är viktigt att vi båda är överens innan arbetet kan påbörjas. Om förutsättningarna ändras under projektets gång så informeras du som beställare alltid löpande. Allt för att skapa tydlighet.

3. Genomförandet

När du som beställare sagt okej på offerten så påbörjar vi arbetet.

4. Avstämningar under genomförandet

Det är allra bäst för oss om du är engagerad och intresserad av det arbete vi genomför. Vi vill gärna ha en nära kontakt med dig som beställare. Ju tydligare du är mot oss med vad du önskar och vill ha, desto enklare är det för oss att skapa det. När vi pratar regelbundet och i detalj så kan vi tillsammans ändra på nödvändiga saker under resans gång. I renoveringar uppstår alltid frågor och förändringar i planen händer alltid.

5. Överlämning och avslut

När vi slutfört uppdraget enligt överenskommelse och du är nöjd då är vi nöjda.