Renovering balkong

Renovering av balkong var helt nödvändig eftersom räcke helt saknades. På balkongen fanns en stålkonstruktion som med fördel kunde behållas för det nya staketet. Stålkonstruktionen kläddes in i ek och längderna var lärkträ. Det blev ett staket som håller både för väder och vind under många år framöver. Det vackra träet kommer över tid få en vacker silverfärg.